Aanmelden

Over de Papegay

     

De Papegay is buurt- en leefmilieuvereniging voor de ruime omgeving van de Papegaaistraat in Gent. De vereniging werd opgericht in 1992 met als doel de aankoop van een stukje grond op de hoek Papegaaistraat-Twaalfkameren. In 1992 werd namelijk bekend dat de stad het stukje grond op de hoek Twaalfkameren-Papegaaistraat zou verkopen. De kans dat een nieuwe eigenaar er een appartements-blok zou optrekken, was groot. Spijtig!, vonden de buurtbewoners. Want voor een stukje groen in de wijk hadden ze ook toen al veel over. Ze besloten er iets aan te doen en het stukje grond zelf te kopen. Daarvoor werd op 22 juni 1992 vzw de Papegay opgericht. Er werden sponsors en geldschieters gezocht en meerdere buren stelden zich borg voor een eventuele lening. Het plantsoentje kon uiteindelijk aangekocht worden voor 712.000 BEF (bijna 18.000 euro).

Een hechte groep buren-vrijwilligers zet zich sedertdien jaar na jaar met hart en ziel in voor de wijk en de vereniging. Deze laatste is na meer dan 25 jaar gegroeid tot een volwaardige buurt- en leefmilieuvereniging. Enkele stichtende leden zijn nog altijd actief.

Al in 1476 wordt den wijcke van den Papegaye vermeld. De naam van de wijk hebben we te danken aan de Gentse schuttersgilden uit de 15de eeuw. Deze organiseerden er elk jaar een koningsschieting waarbij geschoten werd naar een versierde houten papegaai of gaai die aan de wieken van de Wispelbergmolen vastgemaakt werd. De Wispelbergmolen stond op de plek waar later het Casino kwam en de wortels van de Gentse floraliën liggen, en waar vandaag KTA MoBi gevestigd is. De molen kreeg de bijnaam papegaaimolen. De straat er naartoe werd algauw de Papegaaistraat genoemd en de huizen en gelegenheden die in de omgeving ervan ontstonden, werden de papegaaiwijk.

Vzw De Papegay organiseert elk jaar Papegaaifeesten, heeft een breed aanbod aan wandelingen door de Papegaaiwijk, en publiceerde onlangs het boek De Papegaaiwijk in Gent, spiegel van 800 jaar religieus leven.