Aanmelden

De Papegaaiwijk

Met de papegaaiwijk bedoelen we het driehoekig gebied ten westen van de Gentse kuip. De wijk wordt begrensd door de Coupure Links, de Contributiestraat, de Brugsepoortstraat en de Hoogstraat tot de Sint Michielskerk, en de Leie.

Al in 1476 wordt den wijcke van den Papegaye vermeld. De naam van de wijk hebben we te danken aan de Gentse schuttersgilden uit de 15de eeuw. Deze organiseerden er elk jaar een koningsschieting waarbij geschoten werd naar een versierde houten papegaai of gaai die aan de wieken van de Wispelbergmolen vastgemaakt werd. De Wispelbergmolen stond op de plek waar later het Casino kwam en de wortels van de Gentse floraliën liggen, en waar vandaag KTA MoBi gevestigd is. De molen kreeg de bijnaam papegaaimolen. De straat er naartoe werd algauw de Papegaaistraat genoemd en de huizen en gelegenheden die in de omgeving ervan ontstonden, werden de papegaaiwijk.