Het Papegay bestuur

Het bestuur van de vzw wordt verkozen door de algemene vergadering. Op dit ogenblik maken de volgende personen deel uit van het bestuur:

Bestuursleden:

  • Philippe Carchon

  • Luc De Meyer

  • Rob De Winter

  • Luk D'Haenens, secretaris

  • Kris Erauw, voorzitter

  • Trui Naeyaert

  • Xavier Van den Daelen, schatbewaarder

  • Vera Van Dorpe